Dr. Dezső Kálmán halálára

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

1944. augusztus 27-én született Dunaszerdahelyen. A helybeli általános iskola elvégzése után a dunaföldvári Magyar László Gimnáziumban érettségizett. Az ELTE természettudományi karán 1969-ben okl. középiskolai tanárként végzett, matematika-fizika szakon. Két évig a Kõolaj- és Földgázbányászati Kutató Intézetben kutató, közben elvégezte a rendszerszervezõi szakot a Számítástechnikai Oktátási Központban. A gépjármûvek tanszékre 1971-ben került, tudományos munkatársként. Négy év múlva egyetemi doktorátust szerez.

 

 

 

 

 

Egyetemi-tanszéki tudományos-oktatási-közéleti tevékenysége:

    Jármûtechnikai problémák tanulmányozása, számítógépes modellezés.
    Elõadások, gyakorlatok szervezése, megtartása, jegyzetírás.
    Hallgatói számítógépes házi feladatok kiadása, értékelése, elsõként a karon (a 80-as évek elején).
    Tudományos diákköri munka szervezése, irányítása.
    Osztályfõnöki tevékenység.
    Leltárügyek oktatói felelõse.
    Államvizsgák, diplomatervezések, ddiplomaterv-védések szervezése.

2000. január 15-én hunyt el, hirtelen halállal, gépkocsijában a kormánykerékre dõlve.

Hamvasztás utáni temetése február 21-én volt a Farkasréti temetõben, római katólikus szertartás szerint.

Emlékét megõrízzük!