A korábbi Gépjárművek Tanszék története

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A tanszék "őse" az IV. gépszerkezettani tanszék volt, melyet Kund Ede vezetett, aki 1938-ban lett "rendkívüli egyetemi tanár", s egy év múlva megkapta a "nyilvános rendes" tanári címet. A Muzsnay László kollega által felkutatott 1945/46-os évkönyv szerint a tanszéknek akkor öt oktatója volt: Lancsarics Alajos fizetéstelen adjunktus, Kiss Tivadar tanársegéd, Ordódy János fizetéstelen tanársegéd, Puhr Lajos díjas gyakornok és Vida Vid fizetéstelen gyakornok. Később az oktatói gárda hét tanársegéddel bővült, köztük pl. Mede Zoltánnal, Ratskó Istvánnal, Takács Józseffel.

AutóA mai Autósélet elődjében, az Autó c. folyóirat 1948. októberi számában jelent meg Balogh Artúr cikke, melyben követeli az "autómérnök"-képzés beindítását, illetve az autós tanszék felállítását. Ez az Autó 1949. decemberi számában megjelent cikk szerint meg is történt: az éppen nyugalomba vonuló Kund Ede által vezetett IV. gépszerkezettani tanszék felvette a Gázgépek és automobilok nevet.

Jurek AurélA tanszék vezetését Jurek Aurél vette át, mint megbízott tanszékvezető, 1950. szeptemberétől mint egyetemi tanár. Az oktatói gárda kiegészült olyan, ma is ismert személyekkel, mint pl. Dezsényi Györggyel, Gampe Károllyal, vagy a néhai Terplán Sándorral. Egyébként ez a év azért is nevezetes, mert ekkor adtak ki Magyarországon először autógépész-mérnöki okleveleket, összesen 16 kollégának. A legelsőt - aminek a másolata a J épület földszintjén lévő minimúzeumban látható - Szirtes Tamás kolléga vette át, de az elsők között volt Körmendy Ágoston, Kabai Imre, Sidó Ferenc, hogy csak azokat említsem, akiknek a neve széles körben ismert a szakmai közéletben.

Egy év múlva az akkor alapított hadmérnöki karon egy újabb "autós" tanszéket állítanak fel, Bartalomeidesz Sándor mérnökezredes, tanszékvezető egyetemi tanár vezetésével: a Páncélos és gépjármű tanszéket.

Jellemző, hogy a két autós tanszék testvériesen osztozkodott a meghívott előadókon: mind a "civileket", mind a katonákat oktatták olyan, a szakmában elismert szakemberek, mint például Balló Alfréd, Feledy Béla, Jordán Károly, Kiss Tivadar, Kovácsházy Ernő, Réti Pál, Tömösy Jenő.

Még négy év, és újabb autós tanszék alakult: az agonizáló Közlekedési Műszaki Egyetem Szolnokon kísérletet tesz egy Gépjármű-szerkezettan tanszék felállítására Terplán Sándor megbízott tanszékvezető vezetésével. Ez a tanszék azonban egy év múlva, a közlekedési egyetem megszűntével, illetve közlekedési üzemmérnöki karként az ÉKME-hez való csatolásával megszűnt, helyesebben beolvadt a gépészkari Gázgépek és automobilok tanszékbe, amely megint egyedüli autós tanszék lett az országban. Időközben ugyanis megszűnt a hadmérnöki kar, s vele együtt az ottani autós tanszék is.

LézóNéhány év múlva a közlekedési üzemmérnöki kar annyira megerősödött, hogy 1961-ben időszerűnek találta saját autós tanszékének a felállítását.

A gépjárművek tanszék megszervezésére Lévai Zoltán kapott megbízást. A két budapesti műszaki egyetem egyesítését követő évben, 1968-ban a gépészkari járműgépész szak a szaktanszékeivel együtt átkerült a közlekedésmérnöki karra, mely a főiskolai szintű üzemmérnök-képzés beindítása után a félreértések elkerülése érdekében elhagyta a nevéből az "üzem" szót.

JGI-GJTÉrtekezletMagától értetődő volt, hogy egy karon nem lehet két autós tanszék, ezért egy év múlva, 1969-ben összevonták őket, amit az is indokolt, hogy Jurek professzor betöltötte a 65 életévet.

Legközelebbi szervezeti változtatás tíz évet váratott magára: 1979-ben a három járműgépészeti tanszékből (az aero- és termotechnika - később repülőgépek és hajók -, a gépjárművek és a vasúti járművek tanszékből) megalakított járműgépészeti intézet egyik tanszéke lett.

Ez a korszak 1995-ben ért véget: a kari tanács megszüntette a JGI-t, a tanszékek "visszanyerték" függetlenségüket.

Ilosvai LajosEgyébként a gépjárművek tanszék vezetését a már korábban említetteken túl egy ideig (Lévai Zoltán dékánsága és intézeti igazgatósága idején) Ilosvai Lajos professzor látta el (1979 - 1986).

Palkovics LászlóLévai professzor 65 éves korának betöltéskor (1994-ben) megvált tanszékvezetői beosztásától. A stafétabotot volt tanítványa, Palkovics László vette át, aki megalapította, s ma is vezeti a Knorr-Bremse Kft. kutatás-fejlesztési intézetét, de 2002-ben - tarós külföldi munkavállalása miatt - nem kérte megbízatásának meghosszabbítását.

Melegh GáborA új tanszékvezető - szintén Lévai professzor tanítványa, nemzetközileg elismert igazságügyi szakértő - Melegh Gábor lett.

Arra nincs mód, hogy itt felsoroljuk az összes oktatót, aki valaha is a tanszéken dolgozott, de emlékezetünkben őrízzük azok nevét, akik már eltávoztak az élők sorából: Bánhidi Gábor, Bujtor Jenő, Dezső Kálmán, Gellérthegyi Sándor, Habuda Zsigmond, Hodvógner László, Horváth Fauszto, Imreh Sándor, Sándor Imre, Ternai Zoltán, Terplán Sándor.