Gnadler professzor a BME tiszteletbeli doktora

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A BME gépjármûvek tanszékének elõterjesztésére az Egyetemi Tanács 2001. március 3-án Dr.- Ing. habil Rolf GNADLER okl. gépészmérnököt a Karlsruhei Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanárát a "Tiszteletbeli doktor" megtisztelõ címmel ruházta fel. 

 

Rolf Gnadler úr 1959-ben érettségizett a phorzheimi Kepler Gimnáziumban, majd 1965-ben szerzett gépészmérnöki oklevelet a Karlsruhei Egyetem gépészmérnöki karán. Ezt követõen egy évig kutatómérnökként dolgozott a Daimler-Benz AG Stuttgart -Untertürkenhenheimi fejlesztõ intézetében. 1966. július 1-tõl tanársegédként dolgo-zott a Karlsruhei Egyetem gépjármûvek tanszékén, miközben 1971-ben megvédte mûszaki doktori disszertációját. Ezt követõen egyetemi docensi kinevezést kapott. 1973-ban védte meg habilitációs disszertációját és 1977-ben nevezték ki egyetemi tanárrá, majd ez évtõl a gépjármûvek tanszék vezetõje.

Tudományos tevékenysége igen széleskörû. Mûszaki doktori disszertációjában magas matematikai apparátussal szimulációs modellt alkot és vizsgálja a gépjármûvek menettulajdonságait különbözõ útviszonyok mellett instacioner kanyarmenetben. Habilitációs disszertációjában a gépjármûvezetõ és a gépjármû kölcsönhatásával foglalkozik. Tanszékén két különbözõ konstrukciójú gumiabroncs-vizsgáló próbapadot fejlesztett ki, amely alkalmas nagy sebességû (300 km/h) vizsgálatra.

1984-ben mérnökirodát alapított, ahol jelenleg több mint 20 fõ magasan kvalifikált mérnök dolgozik. Alapvetõen jármûszimulációs modellek kifejlesztésével foglalkoznak.

Több mint 50 cikke jelent meg tudományos folyóiratokban, és kb. ugyanennyi elõ-adást tartott hazai és nemzetközi konferenciákon. Tudományos tevékenysége elis-meréseként az egyik tudományos folyóirat - az Automobil Industrie - fõszerkesztõje volt 1979-tõl 1993-ig.

Közben az 1991-ben megalakult "Europäischer Verein für Unfallforschung und Unfallanalyse" nemzetközi tudományos egyesület elnökévé választották. Ugyanezen nemzetközi tudományos egyesület titkára tanszékünk egyik vezetõ oktatója.

Kapcsolata a Budapesti Mûszaki Egyetemmel

A két tanszék közötti tudományos és szakmai kapcsolatokat "Külön megállapodásban" rögzítettük. Hazánkban eddig 6 elõadást tartott, ebbõl hármat egyetemünkön a GTE és tanszékünk közös szervezésében, a két tanszék között fennálló kutatási projekt keretében 3 cikke jelent meg a Periodica Polytechnikában.

Gnadler professzor szakmai és tudományos munkássága során nagy gondot fordított tanszékeink és ezen keresztül egyetemeink közötti mûszaki és tudományos kapcsolatainak eredményesebbé tételére. Tanszékünk egyik oktatóját egy sze-meszterre meghívta a "Gépjármû fékrendszerek tervezése és vizsgálata" c. tantárgy (2+0) elõadásainak megtartására. Több hallgatónkat fogadott részképzésre, ill. dip-lomatervezésre, jelenleg két végzett hallgatónk doktori projekten fõállásban dolgozik a tanszékén, továbbá lehetõségei szerint a magyar ösztöndíjasoknak biztosítja a kutatási feltételeket.

Dr.- Ing. habil Rolf GNADLER úr ebbõl az alkalomból megkapta a tanszék emlékplakettjét.