Információk a nyári üzemi gyakorlatról BSC képzésben résztvevő hallgatók számára (BMEKOJJA501)

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Minden BSC képzésben résztvevő hallgatónak a tanterv szerinti 6. félévet követően a szakiránynak megfelelő üzemi gyakorlatot kell elvégezni. A gyakorlat időtartama kötelezően min. 6 hét.

A hallgató a gyakorlatot a tanterv szerinti 6. félév regisztrációs hetében veszi fel, majd az általa választott gyakorlati hely leírásával (tevéknységi kör, székhely, web cím) a szorgalmi időszak utolsó napjáig (2014. május 16. 12:00 óra) a tanszéki gyakorlatfelelősnél (Szabó Attila, St. földszint 2.) személyesen jelentkezik.

A céggekkel szemben támasztott követelmények: legalább 15 főt foglalkoztató, tervezéssel és gyártással egyaránt foglalkozó, gépipari cég.  

A gyakorlat megkezdése előtt a tanszék egy szerződést köt a céggel (fogadóintézménnyel), kétoldalú, cégszerű aláírással. A szerződés két példányban készül el, melyből egy példány a cégnél marad. A második példányt a tanszéki felelősnek kell eljuttatni aki egy másolatot ad a hallgatónak. A hallgató aktív személyes közreműködésével a szerződések aláírása előremozdítandó. Az aláírt szerződést legkésőbb 2014. június 13. 12:00 óra) kell a hallgatóknak a tanszéki titkárságon leadni. A szerződés formanyomtatványát minden hallgató letöltheti a „http://www.gjtt.bme.hu” oldalról.

A hallgatók a nyári gyakorlatukat a vizsgaidőszakot követően kezdhetik meg a szerződés szerinti időben. Fontos a tanszék számára a pontos telephely megadása a kapcsolattartás miatt. A gyakorlat alatt a tanszéki megbízott ellenőrizheti a hallgatók munkáját. Ha ellenőrzés esetén nem sikerül a hallgatóval kapcsolatot teremteni, illetve a cég a távollétét nem tudja igazolni, úgy a gyakorlatot nem fogadjuk el.

A gyakorlaton végzett szakmai munkáról részletes, legalább 6 írott oldalas (12 betűméret, 1,5 sorköz 2,5cm margó) beszámolót kell készíteni, amit az üzemi konzulenssel aláíratva legkésőbb augusztus 15-ig a tanszék címére postán, vagy elektronikusan az attila [dot] szabo [at] gjt [dot] bme [dot] hu címre el kell juttatni.

Ha a tanszék mindent megfelelőnek talált, úgy a gyakrolatot a NEPTUN-ban elfogadjuk.

Nagyon fontos a határidők pontos betartása, ugyanis a reg. hét megkezdésekor már nem tudunk a NEPTUN-ba jegyet és aláírást regisztrálni!

A fent leirt időpontok bármelyikének be nem tartása esetén a tárgyat ismételni kell!