MEGÁLLAPODÁS a BME és a Knorr Bremse között

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Szeptember 30-án a Műegyetem és a Knorr Bremse megállapodást írt alá az általuk közösen létrehozandó "Biztonságkritikus jármű-, és járműirányítási rendszerek kutatása" elnevezésű kutató laboratóriumról.

A Knorr Bremse a vasúti- és közúti haszonjárművek fék-, felfüggesztés-, és más járműrendszereinek vezető gyártója, amely több mint 10 éve folytat Magyarországon eredményes kutatási és fejlesztési tevékenységet. A Knorr Bremsé-nek 10 évvel ezelőtt hozott döntése, miszerint Magyarországra telepíti stratégiai termékfejlesztésének jelentős részét, helyesnek bizonyult, és ma már egy sor olyan, a biztonságkritikus járműirányító rendszerek területén működő vállalat, mint pl. a Robert Bosh, a Thyssen Krupp, a Continental Teves, a Temic és a ZF, folytat jelentős fejlesztő és gyártó tevékenységet hazánkban.

Ezen tevékenységének eredményességéhez meghatározó mértékben járult hozzá a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel folytatott szoros és szerteágazó együttműködése, amely kiterjed az oktatás, a közös kutatás és fejlesztés, és egyéb területekre. Az Egyetem számos tanszéke, oktatója, doktorandusza és hallgatója vett és vesz részt közös projektekben, valamint közvetlen megbízásos tevékenységben.

Jelentős részben ennek a tevékenységnek az eredményeképpen jött létre Magyarországon a BME által fémjelzett, és ma már ipari alkalmazásokkal is bíró járműirányítással foglalkozó tudományos iskola, amelynek jelentős nemzetközi elismertsége van mind akadémiai, mind ipari körökben.

A Kutató Laboratórium alapításának célja

A kutató laboratórium célja, hogy az elektronikusan irányított biztonságkritikus járműrendszerek területén eddig létrejött eredményeket továbbfejlessze, strukturálja, azokat kiterjessze az eddigi alkalmazásokon túl, és hozzájáruljon ezek eredményeinek - elsősorban a hazai - gazdaságba való bevezetéséhez, valamint a biztonságkritikus rendszerekre vonatkozó műszaki kultúra kialakításához.

A Laboratórium alapvetően – de nem kizárólagosan - a következő területeken kíván tevékenységet folytatni:

• Közúti és vasúti járművek elektronikusan irányított fék- és felfüggesztés-rendszerei, és azok elemei,
• Közúti járművek (mind személy, mind haszon) kormányzási rendszerei és elemei, különös tekintettel az elektronikus kormányrendszerekre,
• Közúti és vasúti járművek menetdinamikai stabilizáló rendszerei,
• Vezető-támogató intelligens rendszerek és azok elemei ,
• A hajtáslánc elemeinek irányító rendszerei (motor, váltó),
• Járműcsoportok és nagyobb járműszerveződések irányítása (pl. flották, önszerveződő egységek),
• A fenti területeken alkalmazható - matematikai, rendszertechnikai, gépészeti, irányítási - elméleti kutatások,
• A biztonságkritikus rendszerek vizsgálatában alkalmazható (elsősorban megbízhatóság-elméleti, statisztikai) módszerek adaptálása és fejlesztése,
• Szimulációs és identifikációs módszerek.

A laboratórium alapvető célja, hogy a fenti tevékenység eredményei a legrövidebb időn belül bekerülhessenek az egyetemi oktatásba és a doktorandusz-képzésbe.

A Laboratórium szervezete

A Laboratórium létrehozásával nem jön létre új egység sem az Egyetem, sem a Knorr Bremse szervezetében. A Laboratórium az abban részt vevő egyetemi tanszékek oktatóinak, kutatóinak, doktoranduszainak és hallgatóinak informális közössége, amely a Laboratórium keretein belül az azt létrehozók - és a későbbiekben további partnerek - által meghirdetett feladatokon dolgoznak, fizikailag nem szükségszerűen azonos helyen.

A Laboratórium adminisztratív felügyeletét, az alapvető infrastrutktúrát a Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszéke nyújtja a Laboratórium szakmai koordinációját dr. Palkovics László egyetemi tanár végzi.

A Laboratórium finanszírozása

A Laboratóriumban folyó tevékenység alapfinanszírozásáról (ösztöndíjak, eszközök, konferencián való részvétel, stb.) a két fél - A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány támogatásával - közösen gondoskodik.