Palkovics Lászlót az MTA levelező tagjává választották

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Dr. Palkovics László fejlesztési igazgatót, egyetemi tanárt a Magyar Tudományos Akadémia 177. közgyűlésén az MTA levelező tagjává választották meg.
Az akadémikusok gyűlése az MTA Elnökségének javaslatára 2007. május 7-én 41 rendes, 28 levelező, 23 külső és 31 tiszteleti tagot választott meg.

Palkovics úrnak az MTA levelező taggá választásának alkalmából a vállalat minden dolgozója nevében ezúton gratulálunk.


Palkovics úr az MTA doktora 1998 óta. A budapesti Kutatási és Fejlesztési Központ igazgatója, a vállalatcsoport előfejlesztési igazgatója, a Budapesti Műszaki Egyetem Gépjárművek Tanszék egyetemi tanára, a BME Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpont fejlesztési igazgatója. Szakterülete a közúti járművek dinamikája, az elektronikus szabályozott járműrendszerek, haszonjárművek aktív biztonsága, stabilitása, menetdinamikai szabályozórendszerek. Legjelentősebb ipari eredményt is hozó munkája a haszonjárművek (teherautók, autóbuszok, pótkocsiszerelvények) menetdinamikai szabályozását megoldó találmány, amely 2001 óta a nemzetközi haszonjárműipar sikeres terméke. Számos szakmai és társadalmi szervezet tagja, 2000-ben Az Év Fiatal Menedzsere, k utatásaiért 2001-ben Széchenyi-díjat kapott.

Az MTA tagjait rendes és levelező, valamint külső, illetőleg tiszteleti tagok alkotják. A hazai akadémikusok az Akadémia rendes és levelező tagjai.
Levelező taggá az választható, aki magyar állampolgár, MTA doktora, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik és tudományát elismerten és különösen alkotó módon műveli.
Az Akadémia Alapszabályának rendelkezése szerint az Akadémia tagjainak létszáma nem lehet több 365- nél, a 70 évesnél fiatalabb akadémikusok száma nem haladhatja meg a 200 főt.

Minden hazai akadémikus az Akadémia valamelyik osztályába és valamelyik tudományos bizottságába tartozik. Palkovics úr az MTA Műszaki Tudományok Osztályának tagja.