Stukovszky Zsolt az EJJT igazgatója

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpont alakult a BME-n.


2005. február 1-jén - jelentette be dr. Stukovszky Zsolt, a Tudásközpont igazgatója egy márciusban tartott sajtótájékoztatón . A szakterület (járműelektronika és mechatronika) interdiszciplináris jellegének megfelelően a Tudásközpont egyetemi, akadémiai és ipari partnerei a teljes innovációs láncot lefedik az alapkutatástól kezdve, az alkalmazásorientált kutatáson át, a termékfejlesztéssel bezárólag (ideértve annak piaci bevezetését egyedi igényeket kielégítő és nagy volumenben gyártott termékekre is). A folyamat nem zárul le a termékek piaci bevezetésével, a Tudásközpont részt vállal a jogi szabályozás munkálataiban is. A termékfejlesztéssel párhuzamosan kialakítanak egy, a termékfejlesztést és a projektmenedzsmentet támogató rendszert, amely szintén elérhetővé válik az érdekelt felek számára.

A Tudásközpont küldetése a járműipari integrátori szerep, a "know-how" összegyűjtése és a vállalati szféra számára való szolgáltatása, elsődlegesen Magyarországon, de igény esetén külföldön is. Nem titkolt céljuk a közvetítői szerep vállalása az egyetemi és az akadémiai, illetve a piaci szféra között, az üzleti elvárások egyetemeken való ismertetése, valamint a modern tudományos ismeretek konkrét gazdasági hasznosítása érdekében.

A tervezett Tudásközpont kutatás-fejlesztési stratégiája szoros kapcsolatban van a résztvevőknek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzett oktató munkájával. Az oktatási stratégia három egyetemi oktatási szintet (BSc, MSc, PhD) fogalmaz meg, továbbá kidolgoz egy, az ipari szakemberek számára ajánlott szakértői továbbképzési programot.

Az első, vagy alap egyetemi szint a jelenlegi oktatási rendszer szerinti előadási és laborgyakorlatokat, a második a diplomatervezési tematika bővítését, végül a harmadik az új PhD előadási anyagokat és képzési programot ajánlja az Egyetemen már akkreditált 4 doktori iskolán keresztül.

Várhatóan a következő témakörökben fog indulni PhD-szintű program:

- járműstruktúrák és -komponensek dinamikai modellezése,
- új érzékelők, direkt és modellalapú módszerek a méréstechnikában,
- forgalmi folyamatok modellezése és analízise intelligens és kommunikáló ágensekkel,
- járművek és flották irányításelméleti kérdései, kooperatív irányítás, irányítás kommunikációs hálózatokon keresztül, dinamikus útvonaltervezés és -követés, stabilitás,
- a forgalom- és járműirányítás biztonsági kérdései,
- ember és az irányítási rendszerek kölcsönhatásai,
- új hardver-szoftver architektúrák, "X-by-wire" és autonóm járműrendszerek.
- A kutatási programok szerkezete

A K+F tevékenységeket 5 programcsoportra osztották.

A kutatómunka minden egyes projektben összetett jellegű, az alapkutatástól egészen a prototípus-fejlesztésig. Néhány esetben a munka egészen a konkrét termékfejlesztésig folytatódik majd.

1. Járműcsoport irányítása (járműforgalmi rendszerek modellezése és irányítása, rendszerirányítás kommunikációs hálózatokon keresztül, a járműflotta kooperatív irányítási kérdései, járműflotta műszaki menedzsmentjének platform fejlesztése.)

2. Közvetlen jármű-környezet kapcsolat (autonóm járműirányítási rendszerek

3. Járműszintű irányítás (járműdinamikai állapotbecslő algoritmus fejlesztése, szenzoroptimalizáció, jármű fedélzeti elektronikus rendszerek skálázható platformjának tervezése, integrált irányítás módszertanának kidolgozása fékezési, kormányzási és felfüggesztési rendszerekhez, szoftvertechnológiai eszközök alkalmazása valósidejű elosztott irányítási rendszerekben, elektronikus kormány és fékrendszer beavatkozáson alapuló menetdinamikai szabályozó rendszer)

4. Intelligens aktuátorok (addicionális elkormányzást megvalósító kormányrendszer kifejlesztése, sűrített levegő befúvásán alapuló rövid idejű teljesítménynövelő motorfeltöltő
rendszer, elektromechanikus fék irányítási algoritmusának fejlesztése)

5. Platform rendszerek, megoldások (járműrendszerek biztonsági szintjének meghatározása, funkcióspecifikáció, járművezetők viselkedése irányított járműrendszerekben, mechatronikai járműkomponensek fejlesztési és jóváhagyási folyamata és metodikája, megbízhatósági analízise és prototipizálása, hibatűrő elektronikus rendszerarchitektúra járműrendszerekre, a kutatás-fejlesztési folyamat szabályozási és menedzsment rendszerének fejlesztése, tudásbázis létrehozása, adatbázisban történő megjelenítése, menedzselése, elektronikus menetdinamikai szabályozó rendszer nemzetközi előírási rendszerének kidolgozása, komplex elektronikus rendszerek minősítése.)

Az Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközponttal kapcsolatos további (részletes) információk találhatók a http://www.ejjt.bme.hu címen.