Dr. Finichiu Liviu rektori kitüntetése

Dr. Finichiu Liviu egyetemi adjunktus úrnak a tudományos diákkör irányításában több éven át végzett kiváló munkájáért, a hallgatók tudományos munkára való neveléséért a "TDK MUNKÁÉRT" emlékplakettet adományozta a rektor 1999. december 16-án:

Közlekedési Múzeum, 1999. október 14.

Dr. Michelberger Pál akadémikus üdvözlõ szavai után

Lézo 70 éves

70 év
 
A tanszék kollektívája 1999. júliusában köszöntötte Lézot 70-ik születésnapja alkalmából

Tartalom átvétel