Gnadler professzor a BME tiszteletbeli doktora

A BME gépjármûvek tanszékének elõterjesztésére az Egyetemi Tanács 2001. március 3-án Dr.- Ing. habil Rolf GNADLER okl. gépészmérnököt a Karlsruhei Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanárát a "Tiszteletbeli doktor" megtisztelõ címmel ruházta fel. 

 

Sávos Lajos a BME Egyetemi Tanácsának tiszteletbeli tagja

A gépjármûvek tanszékének elõterjesztésére az Egyetemi Tanács 2001. március 3-án SÁVOS LAJOS urat,
az EMIL FREY Magyarország cégcsoport vezérigazgatóját a "BME Egyetemi Tanács Tiszteletbeli Tagja" megtisztelõ címmel ruházta fel.

Dr. Palkovics László az OMFB új elnöke

A Miniszterelnök 2/2001. (I. 16.) ME határozata az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság elnökének kinevezésérõl

TDK Konferencia

Elnök: Muzsnay László, okl. gépészmérnök

Dr. Palkovics László professzori kinevezése

A tanszék kollektívája szeretettel üdvözölte Palkót abból az alkalomból,

hogy Gönz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke 2000. június 20-án az Akadémia dísztermében
átadta neki az egyetemi tanári kinevezést.

Dr. Emőd István kitüntetése a GTE-ben

Dr. Emőd István urat a Gépipari Tudományos Egyesület 2000. február 19-én MŰSZAKI IRODALMI DÍJJAL tüntette ki a Járművek, Építóipari és Mezőgazdasági Gépek c. folyóirat 1998. 1. számában megjelent "Tartósfékezés dízelmotorokkal" c. cikkéért.

 

Dr. Dezső Kálmán halálára

1944. augusztus 27-én született Dunaszerdahelyen. A helybeli általános iskola elvégzése után a dunaföldvári Magyar László Gimnáziumban érettségizett. Az ELTE természettudományi karán 1969-ben okl. középiskolai tanárként végzett, matematika-fizika szakon. Két évig a Kõolaj- és Földgázbányászati Kutató Intézetben kutató, közben elvégezte a rendszerszervezõi szakot a Számítástechnikai Oktátási Központban.

Dr. Finichiu Liviu rektori kitüntetése

Dr. Finichiu Liviu egyetemi adjunktus úrnak a tudományos diákkör irányításában több éven át végzett kiváló munkájáért, a hallgatók tudományos munkára való neveléséért a "TDK MUNKÁÉRT" emlékplakettet adományozta a rektor 1999. december 16-án:

Közlekedési Múzeum, 1999. október 14.

Dr. Michelberger Pál akadémikus üdvözlõ szavai után

Tartalom átvétel