BSC - Járműgyártás Tematika

Tantárgy neve: Integrált minőségirányítási rendszerek
Tantárgy kód: BMEKOGJM112
Tantárgytematika:

Tantárgy címe:

Integrált minőségirányítási rendszerek

Angol címe:

Integrated quality management systems

Rövid címe:

Integ. minőségir. rendsz.

Osztályzat:

Félévközi jegy

Kredit:

2

Előadás óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

2 / 7

Gyakorlat óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

- / -

Labor óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

- / -

Kód:

KOGJM112

Felelős tamszék:

Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék

Tantárgyfelelős oktató:

Dr. Stukovszky Zsolt tudományos munkatárs

Kötelező előkövetelmény: -

Ajánlott előkövetelmény: -

A tantárgy feladata:

Megismertetni a hallgatókkal az iparban és a közlekedésben alkalmazott integrált és integrálható minőségirányítási rendszereket, bevezetésük, alkalmazásuk és fejlesztésük feltétel rendszerét. További feladat biztosítani, hogy a hallgatók képesek legyenek a minőségirányítási rendszerek lényeges elemét képező különböző vállalati projektek projektmenedzsment rendszerek felhasználásával történő működtetésére, irányítására és megfelelő mérésére, az ezzel kapcsolatos készségek elsajátítására. Minőségtechnikák gyakorlati megismerésével, alkalmazásával a lehetséges hibák megelőzésére, elkerülésére, az egyenletes jó minőség biztosítására.

A tantárgy leírása:

A globalizáció kihívásaira adott szervezeti válasz, az integrált irányítási rendszerek kialakítása. Az integrált minőségirányítási rendszerek szükségessége, irányzataik és fejlődésük. Integrálható minőségirányítási rendszerek. A szabványalapú (ISO 17799, MSZ 28001, ISO 14001, ISO 9001, ISO TS 16949), illetve önellenőrzés alapú (EFQM minőségi díjmodell) minőségirányítási rendszerek szerepe és értékelése. A vállalatok üzleti folyamatai, a folyamatok egységes kezelése, a folyamatok típusai. Az alapvető kompetenciától az alapvető küldetésig, azaz a folyamat-kezelés szerepe a stratégia megvalósításában. Optimalizált folyamatirányításon alapuló szabványalapú minőségirányítási rendszer: a folyamatintegrált minőségirányítási rendszerek (PIQS). A PIQS dokumentáció. A projekt. A projektek jellemzői, a projektek csoportosítása, a projektek siker- tényezői. Minőségirányítási rendszer elemeit képező vállalati projektek. A projekttervezés és eszközei (időterv, kapacitás és pénzügyi terv). A projektek eredményességének mérésére szolgáló eszközök (mérőszámok, ellenőrzési listák). A projektek rizikóbecslése. A projektmenedzsment folyamat, a PRINCE és a REDEMT projektirányítási rendszer ismertetése, bemutatása. Hallgatói gyakorlati feladatok a REDEMT projektirányítási rendszerrel. Az integrál minőségirányítási rendszer bevezetési projekt. A fontosabb minőségirányítási folyamatok és sajátosságaik. A folyamatintegrált minőségbiztosítási rendszer fontosabb elemei: a minőség létrehozásának irányítási folyamatai, a marketing és értékesítési folyamat, a fejlesztési folyamat, valamint a termék előállítási folyamat és megvalósításuk. A projektmenedzsment folyamattervezési, koordinációs, ellenőrzési és irányítási feladatai fejlesztési folyamat során. Pályázati projekt menedzselése és minőségbiztosítása. A fontosabb minőségtechnikák: team-kultúra, folyamatos fejlesztés, PDCA elv, probléma megoldás, minőségfunkciók elemzése és műszaki követelményekké alakítása (QFD), hibamód és hibahatás elemzés (FMEA), benchmarking

Egyéni hallgatói feladatok:

Egy-egy otthoni projektirányítási és minőségirányítási feladat, melynek keretében projektmenedzsment feladatot hajtanak végre REDEMT projektirányítási rendszerrel, illetve minőségkövetelményeket alakítanak át műszaki követelményekké QFD szoftver segítségével.

Az osztályzat kialakítás módja, vizsgakövetelmények:

Két házi feladat és egy témazáró zárthelyi félév közi eredményes tejesítése.

Irodalom, segédlet:

1.      Ajánlott irodalom: Dr. Stukovszky Zsolt: Minőségbiztosítás a járműtechnikában. Budapesti Műszaki Egyetem, Gépjárművek Tanszék, 2004. 207 o.

2.      Szabványok: ISO 17799, MSZ 28001, ISO 14001, ISO 9001, ISO TS 16949

         
Term: Msc