BSC - Járműgyártás Tematika

Tantárgy neve: Motortervezés
Tantárgy kód: BMEKOGJM411
Tantárgytematika:

Tantárgy címe:

Motortervezés

Angol címe:

Engine design

Rövid címe:

Motorterv.

Osztályzat:

Vizsgajegy

Kredit:

6

Előadás óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

2 / 14

Gyakorlat óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

- / -

Labor óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

2 / 14

Kód:

KOGJM411

Felelős tamszék:

Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék

Tantárgyfelelős oktató:

Dr. Finichiu Liviu egyetemi adjunktus

Kötelező előkövetelmény: -

Ajánlott előkövetelmény: -

A tantárgy feladata:

A gépjármű motorok tervezéséhez szükséges ismeretek elsajátítása. Az egyes paraméterek hatásának bemutatása. A tantárgy két fő részre oszlik:

A tantárgy leírása:

Motortervezés elméleti kérdései ( heti 2 óra ): A motor főmunkafolyamat egyszerűsített számításának elvi alapjai, paraméterek kiválasztása. A hengerkialakítás, motortömb megválasztásának feltételei. A forgattyús hajtómű felépítése. Alkatrészeinek sajátosságai, a gépjármű motoroknál alkalmazott megoldások. Forgattyús tengely, lendítőkerék méretezése. A tömegkiegyenlítés módszerei. Szokásos megoldások. Főcsapágyfedél kialakítása, anyagmegválasztása. A szelepvezérlés alapvető szempontjai, szokásos megoldásai, kialakítások sajátosságai. Az alkatelemek méretezése, anyagának megválasztása. A motortervezés (műszaki dokumentáció). Műszaki leírások szokásos felépítése, kialakítása, a motor alkatrészeinek méretezése. A kenő-, hűtő- és indítórendszerének kialakítása.

Labor, gyakorlatA főmunkafolyamat egyszerűsített számítása alapján az alkatrészek méretezése, majd megrajzolása.

Egyéni hallgatói feladatok:

Motortervezési házi feladat.

Az osztályzat kialakítás módja, vizsgakövetelmények:

A motortervezési házi feladat hiánytalan beadása a félév végi aláírás feltétele. A feladat kialakítása és megoldásai, majd annak megvédése alakítja ki a vizsgajegyet.

Irodalom, segédlet:

1.      Dezsényi-Emőd-Finichiu: Belsőégésű motorok tervezése és vizsgálata /TK 42258/

2.      Kalmár-Stukovszky: Belsőégésű motorok folyamatai /Műegyetemi Kiadó, 1998/

3.      Dr. Jurek A. : A belsőégésű motorok

4.      Dr. Ternai Z. : Gépjárműmotorok méretezése

5.      Bussien : Automobiltechnisches Handbuch

6.      Frischherz A. : Fémtechnológiai táblázatok.

         
Term: Msc