BSC - Járműgyártás Tematika

Tantárgy neve: Futómű-tervezés, járműdinamika
Tantárgy kód: BMEKOGJM413
Tantárgytematika:

Tantárgy címe:

Futómű-tervezés, járműdinamika

Angol címe:

Suspension design and vehicle dynamic

Rövid címe:

Fut.terv., járműdin.

Osztályzat:

Vizsgajegy

Kredit:

4

Előadás óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

2 / 14

Gyakorlat óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

1 / 7

Labor óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

- / -

Kód:

KOGJM413

Felelős tamszék:

Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék

Tantárgyfelelős oktató:

Kádár Lehel tudományos főmunkatárs

Kötelező előkövetelmény: -

Ajánlott előkövetelmény: -

A tantárgy feladata:

Megismertetni a hallgatókkal a futómű tervezés járműdinamikai követelményeit, a geometriai, szilárdságtani, hő-és áramlástani méretezés korszerű eljárásait.

A tantárgy leírása:

A gépjármű kerekére ható erők elemzése korszerű kerékmodellek, a kerék statikus és dinamikus geometriai jellemzőinek célfüggvényei a tervezéshez. A kerékfelfüggesztés geometriai tervezése, az egyes felfüggesztési elemek (rudak, karok, gömbcsuklók, gumiágyazások) szilárdsági méretezése. A gépjármű lengéstani elemzése a rugózás tervezésének követelményrendszerére irányulóan, a rúgózás elemeinek (rugók, lengéscsillapítók, stabilizátorok, mozgáshatároló elemek) geometriai és szilárdsági méretezése. A jármű fékezésének dinamikai vizsgálata a tervezési követelmények meghatározása céljából, a fékerő tengelyenkénti megosztásának módszerei, a fékrendszer elvi sémájának megszerkesztése, az egyes elemek geometria, szilárdsági, hő- és áramlástani méretezése. A kormányzás dinamikai elemzése alapján a kormányrendszer tervezéséhez szükséges induló adatok meghatározása, a kormánymechanizmus megszerkesztése, az egyes elemek (trapézkar, nyomtávrúd, kormánygép, kormánykerék és tengely, gömbcsuklók) geometriai és szilárdsági méretezése.

GyakorlatAz előadásokon megismertek példák keretében való alkalmazása.

Egyéni hallgatói feladatok:

Féléves tervezési feladat, a hallgatók a kiválasztott járműtípusnak megtervezik a korszerűsített futómű részegységét.

Az osztályzat kialakítás módja, vizsgakövetelmények:

A házi feladat eredményes beadása a félév végi aláírás feltétele. Féléves tervezési feladat védésen megszerzett osztályzata, és a félév végi elméleti vizsga eredményének számtani átlaga adja a vizsgajegyet.

Irodalom, segédlet:

1.      Tanszék által kiadott előadásvázlat

2.      Tervezési segédlet

         
Term: Msc