BSC - Járműgyártás Tematika

Tantárgy neve: Járműtervezés és design, közekedésbiztonság
Tantárgy kód: BMEKOGJM414
Tantárgytematika:

Tantárgy címe:

Járműtervezés és design, közlekedésbiztonság

Angol címe:

Vehicle construction and design, road safety

Rövid címe:

Járműdesign, közl.bizt.

Osztályzat:

Félévközi jegy

Kredit:

6

Előadás óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

2 / 14

Gyakorlat óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

- / -

Labor óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

3 / 21

Kód:

KOGJM414

Felelős tamszék:

Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék

 

Közreműködő tamszék(ek):

Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis

Tantárgyfelelős oktató:

Dr. Melegh Gábor egyetemi docens

Kötelező előkövetelmény: -

Ajánlott előkövetelmény: -

A tantárgy feladata:

Közúti járművek menetdinamikája, stabilitása, irányítása, elektronikus rendszerek, közlekedésbiztonság megismerése, komplett járművek tervezése.

A tantárgy leírása:

A tárgy részletesen tárgyalja a közúti járművek menetdinamikai, stabilitási és lengésviselkedését, felhasználva a lineáris és nemlineáris dinamika eszközrendszerét. A tantárgy tárgyalja a járművön és az azt körülvevő környezeten elhelyezett rendszerek tervezését, közlekedési rendszer szimulációját. Bemutatásra kerülnek olyan rendszerek mint az adaptív sebességtartó rendszer, videó kamera alapú sávelhagyás figyelő rendszer, mobil telefon alapú kommunikációs és forgalom irányító rendszer. A gépjárművek szerkezeti struktúrája, az egyes járműrendszerek szerkezettana, azok működési analízise, a rendszer tervezésének, méretezésének legújabb módszerei, eljárásai, a hagyományos és a számítógépes szerkesztés gyakorlatai. A hallgatók megismerkedhetnek a gépjárművekben évek óta alkalmazott elektronikusan szabályozott járműdinamikai rendszerekkel, valamint a napjainkban is kutatott intelligens járműrendszerekkel, azok alapvető dinamikai és szabályozástechnikai hátterével, a gépjárművek elektromos és elektronikus berendezéseivel, azok működésével, a diagnosztikai lehetőségekkel és a javítási technológiával. Komplett járművek tervezése, formai elvárások, követelmények, nemzetközi előírások, szabványok. A közúti járművek típusjóváhagyásának műszaki és eljárási feltételéi, a nemzetközi műszaki előírások. A kérdések megválaszolásához használható számítógépes programok, eljárások. A modern járműtervezés-elmélet kiegészítése az újrahasznosítási szempontokkal. A konstrukciók kialakításának újrahasznosítási szempontja, a gépjárművek újrahasznosításának nemzetközi és hazai jogszabályai és ezek hatása a modern járműgyártásra. Az újrahasznosítási arányok változása a jogszabályok követelményeinek megfelelően. Anyagkódolási szabványok, gépjárműroncsok újrahasznosítási, kezelési logisztikája és technológiai folyamatai.

Egyéni hallgatói feladatok:

Féléves tervezési feladat elkészítése

Az osztályzat kialakítás módja, vizsgakövetelmények:

Félévközi jegy a zárthelyi eredménye, a labor jegyzőkönyvek eredményeinek átlaga és az évfolyamterv alapján.

Irodalom, segédlet:

1.      Dr. Melegh Gábor: Gépjárműszakértés, Maróti Könyvkiadó Budapest 2004. p. 800

2.      Dr. Ilosvai Lajos: Gépjárművek tervezése és vizsgálata jegyzet

3.      Dr. Lévai Zoltán: Gépjárműszerkezetek

4.      Dr. Lukács Pál: Gépjárműroncsok környezetbarát szétszerelése és újrahasznosítása, OMFB kutatás-fejlesztési projekt, KMFP 00056/2001, 2002-2004

         
Term: Msc