BSC - Járműgyártás Tematika

Tantárgy neve: Járműdinamika
Tantárgy kód: BMEKOGJM441
Tantárgytematika:

Tantárgy címe:

Járműdinamika

Angol címe:

Dynamics of vehicle

Rövid címe:

Járműdin.

Osztályzat:

Vizsgajegy

Kredit:

4

Előadás óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

2 / 21

Gyakorlat óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

- / -

Labor óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

- / -

Kód:

KOGJM441

Felelős tamszék:

Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék

Tantárgyfelelős oktató:

Dr. Palkovics László egyetemi tanár

Kötelező előkövetelmény: -

Ajánlott előkövetelmény: -

A tantárgy feladata:

Megismertetni a hallgatókkal az egész jármű menetközbeni mozgásviszonyait, a stabilitás kritériumait, az egyes járműrendszerek (erőátvitel, futómű, fékrendszer, kormányzás) dinamikai viszonyait, jellemző paramétereit, elsősorban a közlekedésbiztonság követelményeiből kiindulva.

A tantárgy leírása:

A gépjármű kerekére ható erők elemzése korszerű kerékmodellek, a kerék statikus és dinamikus geometriai jellemzői a közlekedésbiztonság szemszögéből. Az erőátviteli rendszer nyomatéki és erőviszonyainak elemzése, dinamikai jellemzőinek vizsgálata mechanikus és hidrodinamikus nyomatékváltók esetén. A kerékfelfüggesztés geometriai kialakítása, az egyes felfüggesztési elemek igénybevétele. A gépjármű lengéstani elemzése a rugózás elemei. A jármű fékezésének dinamikai vizsgálata, a fékerő tengelyenkénti megosztásának módszerei, a fékrendszer elvi sémái, az egyes elemek geometria, szilárdsági, hő- és áramlástani igénybevétele. A kormányzás dinamikai elemzése, az egyes elemek (trapézkar, nyomtávrúd, kormánygép, kormánykerék és tengely, gömbcsuklók) geometriai és szilárdsági méretezése.

Egyéni hallgatói feladatok:

A félévközi házi feladat keretében a hallgatók egy általuk kiválasztott jármű hosszdinamikai vizsgálatát végzik el, megszerkesztik a jellemző menetdinamikai karakterisztikákat, értékelik a jármű dinamikai tulajdonságait.

Az osztályzat kialakítás módja, vizsgakövetelmények:

A félév végi aláírás feltétele a félévközi feldadat hiánytalan beadása. A félév végén írásbeli vizsga, a vizsgajegyzet a házi feladat és az írásbeli vizsga osztályzatának átlaga adja.

Irodalom, segédlet:

1.      A Gépjárművek Tanszék által kiadott részletes előadásvázlat

         
Term: Msc