BSC - Járműgyártás Tematika

Tantárgy neve: Járművek méréstechnikája
Tantárgy kód: BMEKOGJM442
Tantárgytematika:

Tantárgy címe:

Járművek méréstechnikája

Angol címe:

Motor vehicle measurements

Rövid címe:

Járműmérések

Osztályzat:

Félévközi jegy

Kredit:

5

Előadás óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

2 / 7

Gyakorlat óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

- / -

Labor óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

3 / 21

Kód:

KOGJM442

Felelős tamszék:

Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék

Tantárgyfelelős oktató:

Dr. Melegh Gábor egyetemi docens

Kötelező előkövetelmény: -

Ajánlott előkövetelmény: Járműmotorok és erőátviteli rendszerek

A tantárgy feladata:

A műszeres járművizsgálattal kapcsolatos korszerű elméleti és gyakorlati módszerek elsajátítása. A korszerű mérőeszközök, vizsgálati berendezések és mérési módszerek megismerése, alkalmazása.

A tantárgy leírása:

A járműmérnök-képzés speciális igényeinek megfelelően megismerteti a hallgatókat a járművek menet-tulajdonságaival és biztonságával, igényes üzemeltetésével kapcsolatos műszeres mérési eljárások lehetőségeivel.

Külön foglalkozik a korszerű járműdinamikai rendszerekkel, műszaki berendezésekkel és mérési módszerekkel, a karbantartási és diagnosztikai munkálatok során feltárt hibák javításával.

A tárgy taglalja a vonatkozó EGB-ECE és EWG- közös piaci előírásokat, a hazai homologenizációs követelményrendszert. A műszeres motor- és járművizsgálatok alapjai, speciális lehetőségei, a mérőeszközök működése, a mérések végrehajtása, a kiértékelő eljárások és az idetartozó hazai és nemzetközi (MSZ, ISO, EGB stb.) előírások. A járművekkel kapcsolatos nagyméretű adattömegek hatékony kezelésére (járműmérés technika, baleseti adatok feldolgozása, út-és menetstatisztikák stb.)

A tárgy az elméleti és a gyakorlati ismeretek kombinációja.

Labor, gyakorlatKülön 5-6 fős csoportokban laboratóriumi mérések.

Egyéni hallgatói feladatok:

Az osztályzat kialakítás módja, vizsgakövetelmények:

Félévközi jegy egy zárthelyi eredménye, a mérési jegyzőkönyvek elemzése, szóbeli kiegészítése alapján ezek matematikai átlaga.

Irodalom, segédlet:

1.      Dr. Varga Ferenc : Fékszerkezetek

2.      Dr. Lévai Zoltán: Gépjárműszerkezetek

3.      Dr. Nagyszokolyai Iván: Gépjárműdiagnosztika

4.      Dr. Dezsényi – dr. Finichiu…: Belsőégésű motorok

5.      Bosch diagnosztikai füzetek (Maróti Könyvkiadó)

         
Term: Msc