BSC - Járműgyártás Tematika

Tantárgy neve: Fékrendszerek, hajtásrendszerek és kormányrendszerek mechatronikája
Tantárgy kód: BMEKOGJM951
Tantárgytematika:

Tantárgy címe:

Fékrendszerek, hajtásrendszerek és kormányrendszerek mechatronikája

Angol címe:

Brake system, steering system and drivetrain mechatronics

Rövid címe:

Fékrendszerek, hajtásrendsz.

Osztályzat:

Vizsgajegy

Kredit:

3

Előadás óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

2 / 14

Gyakorlat óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

0 / 0

Labor óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

0 / 0

Kód:

KOGJM951

Felelős tamszék:

Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék

Tantárgyfelelős oktató:

Dr. Palkovics László egyetemi tanár

Kötelező előkövetelmény: -

Ajánlott előkövetelmény: -

A tantárgy feladata:

 

Komplex tárgyként bemutatja a kormányrendszereket, azok felépítését és az azokban használatos szenzorokat. Ismertetésre kerülnek a különböző fékrendszerek, mint a hidraulikus, pneumatikus, elektro-mechanikus és elektro-pneumatikus fékek, valamint az ezekkel szemben támasztott követelmények. Továbbá a hajtáslánc elemeivel, tengelykapcsolókkal, nyomatékváltók működésével és rendszerek mechatronikájával ismerkednek meg a kurzus hallgatói.

A tantárgy leírása:

 

1.      Kormányrendszerek felépítése és modellezése, a kormányrendszerek komponenseinek ismertetése.

2.      A kormányrendszerek használatos szenzorok (szögjeladó, nyomatékjeladó, hőmérséklet jeladó, stb.) és aktuátorok felépítésének és működésének bemutatása, azok működési elveinek ismertetése.

3.      A kormányrendszert szabályozó elektronika méretezési elvei, felépítése, komponensei. Az elektronikus vezérlőegység és a kormányrendszer mechanikájának integrálása, a szenzorok elhelyezési lehetőségei.

4.      Fékrendszerekkel szemben támasztott követelmények, az ECE 13 előírásrendszer ismertetése.

5.      A biztonságkritikus elektronikus és elektromos szerkezetekre vonatkozó szabvány, speciális autóipari követelmények (IEC 61508, FAKRA).

6.      Hidraulikus és pneumatikus fékrendszerek, azok komponensei, működésanalízise és tervezése.

7.      Elektro-mechanikus kerékfék, elektro-pneumatikus fékrendszerek, azok komponensei, működésanalízise és tervezése.

8.      Fékrendszereken alapuló menetdinamikai szabályozó rendszerek tervezése, azok komponensei.

9.      Redundáns fékrendszer architektúrák. Biztonságkritikus rendszerek szoftverfejlesztési folyamata.

10. Hajtáslánc elemei, tengelykapcsolók és nyomatékváltók.

11. Félautomata váltók, tengelyhajtások.

12. Elektronikus rendszerek a hajtásláncban

13. Motor és hajtáslánc összehangolása.

14. Komponens és rendszer jóváhagyási folyamat, hiba szimuláció, szimulációs eszközök alkalmazása. Mechatronikus rendszerek jóváhagyása járműben, járműtesztek.

Egyéni hallgatói feladatok:

 -

Az osztályzat kialakítás módja, vizsgakövetelmények:

 

Az aláírás megszerzésének feltétele:

a.A szorgalmi időszakban: az órarend szerinti foglalkozások 70%-án való részvétel.

b.      A kijelölt önálló feladat 3 konzultációján való részvétel – a feladat időarányos kidolgozásával. A konzultációkon utáni korrigált feladat beadása a 12. héten. A beadott feladat - amennyiben nem elfogadható – a 14.hét végéig egy alkalommal javítható.

c. Zárthelyi dolgozat megírása legalább elégségesre(40%). 8.Hét. Pótzárthelyi:10. hét.

 

A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga.

Vizsga. Érdemjegy megajánlás a szorgalmi időszakban írt zárthelyi önálló feladat és a vizsgaidőszakban írt vizsgadolgozat alapján történik. A dolgozatírás időtartama mindkét esetben 90 perc és az elérhető pontszám összesen 80 (40+40). Eredménytelen a dolgozat, ha a megszerezhető pontszámnak legalább a 40 %-át nem érte el, illetve a pontszámtól függetlenül is eredménytelen, ha két vagy több feladatra 0 pontszámot kap. Az elfogadott dolgozat 8-20 pont között kerül beszámításra

Érdemjegy megajánlás az elért pontszámok alapján:

0-39            elégtelen (1),

40-55       elégséges (2),

56-70       közepes (3),   

71-85    jó (4),

86-93       jeles (5) ha szóbelin megerősíti,

94-100    jeles (5)

Irodalom, segédlet:

 

1.      Ronald K. Jurgen: Automotive electronics handbook, McGraw-Hill Handbooks, 1999

2.      Schmidt István, Vincze Gyuláné, Veszprémi Károly: Villamos szervo- és robothajtások, Műegyetemi Kiadó, 2000       

3.      Ronald K. Jurgen: Electronic Steering and Suspension Systems, Progress in Technology

4.      Huba A.: Mechatronikai rendszerek (elektronikus előadási és gyakorlati segédanyag)

5.      Roddeck: Einführung in die Mechatronik. Teubner Verlag 1997.

6.      Isermann: Mechatronische Systeme. Springer, 2002.

         
Term: Msc