BSC - Járműgyártás Tematika

Tantárgy neve: Járműelektronika
Tantárgy kód: BMEKOGJM952
Tantárgytematika:

Tantárgy címe:

Járműelektronika

Angol címe:

 Automotive electronics

Rövid címe:

Járműelektronika

Osztályzat:

Vizsgajegy

Kredit:

4

Előadás óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

3 / 14

Gyakorlat óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

0 / 0

Labor óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

0 / 0

Kód:

KOGJM952

Felelős tamszék:

Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék

Tantárgyfelelős oktató:

Dr. Szalay Zsolt egyetemi docens

Kötelező előkövetelmény: -

Ajánlott előkövetelmény: -

A tantárgy feladata:

 

A Járműelektronika 1 féléves szaktárgy. A kurzus végére a hallgatók a mechatronikai alapismeretek mellé megszerzik azt a járműspecifikus mechatronikai szemléletet, illetve versenyképes tudást, ami a járművek elektronikus rendszereinek karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges. Megértik a modern járművek villamos és elektronikus rendszereinek felépítését, működését, megismerik a járműiparban használt vizsgálati eszközöket és eljárásokat és módszereket.

A tantárgy leírása:

 

A tárgy a járműelektronika egyes fejezeteit a kapcsolódó járműipari alapismeretek rövid áttekintése után tárgyalja. A járművekben található elektronikus rendszereket a hallgatók mechatronikai előképzettségére alapozva a járműben ellátott funkció szemszögéből közelíti meg. A hallgatók megismerik a járműben található elektronikus rendszereket, ezek funkcióit, majd ebből kerül levezetésre a felépítés és a működés.

Az első előadások az elektromos energia járműben történő előállításának és tárolásának folyamatát, illetve eszközeit ismertetik az indítómotorral bezárólag. Ezután kerül sor a jármű villamos rendszerének, a vezetékezésre és a komponensekre alkalmazott követelmények, valamint az áramutas kapcsolási rajz bemutatására. A karosszéria-elektronika témakör keretében kerülnek bemutatásra a járművekben alkalmazott kommunikációs rendszerek (UART, CAN, LIN, FlexRay, MOST, Bluetooth), a diagnosztikai interfészek, a kijelző és a kényelmi-szórakoztató rendszerek. Ezt követi a világító és fényjelző berendezések típusainak illetve vetítési módjainak tárgyalása. Külön hangsúlyt kap az aktív, illetve passzív biztonsági rendszerek elektronikus vezérlésének bemutatása a történelmi kezdetektől a legújabb kutatási eredményekig.

A hajtáslánc-elektronikákról szóló előadások a belsőégésű motorokhoz kapcsolódó elektromos rendszerek (keverékképzés, gyújtás, kipufogógáz-kezelés), valamint az automata váltók és a differenciálművek vezérlését ismertetik. A menetdinamikai rendszereket tárgyaló előadás az elektronikusan vezérelt fékrendszerekkel (ABS, ASR, EBS, ESP, stb.), valamint a kormány és a futómű elektronikus szabályozásával foglalkozik.

A korszerű modellező és szimulációs eszközök (MATLAB, Simulink) megismerésével a hallgatók a mérnöki fejlesztő munkára készülnek fel. A félévet a műszerezési és tesztelési módszerek ismertetése, valamint az autóipari jóváhagyás folyamatának és eszközrendszerének bemutatása zárja. A félév utolsó előadásaiban a tárgy a járműdiagnosztika különböző módszereit és eszközeit mutatja be.

A tantárgy épít az alábbi témakörök ismeretére analóg és digitális elektronika alapáramkörei és elemei, méréstechnika, elektromágneses terek, optika.

Egyéni hallgatói feladatok:

 

Féléves önálló feladat fakultatív jelleggel, melynek keretében a hallgató előzetes irodalomkutatás után egy rendszerezett összefoglalót készít, aminek célja a kiválasztott tématerület és az ahhoz kapcsolódó aktuális problémák alapos megismerése.

Az osztályzat kialakítás módja, vizsgakövetelmények:

 

A vizsga írásbeli, az osztályzat a vizsgazárthelyi eredménye alapján alakul ki.

Irodalom, segédlet:

 

1.      Ronald K. Jürgen: „Automotive Electronics Handbook”, McGraw-Hill, Inc.
ISBN 0-07-034453-1

2.      Bosch: „Autoelektrik Autoelektronik am Ottomotor”, Robert Bosch GmbH, Stuttgart,
ISBN 3-540-62187-3

3.      Bosch: „Sárga füzet sorozat”, Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft., Budapest, ISSN 1789-1578

4.      Hevesi, Hodvogner: „Autóvillamosság”, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2006,
ISBN 963 16 1752 1

5.      Haynes: „Automotive Electrical and Electronic Systems Manual” Haynes
ISBN 1 85960 049 2

6.      Tony Tranter, „Automotive Electrical and Electronic Systems”, 1990 Haynes,
ISBN 1-85010-588-X

7.      Allan W.M. Bonnick: „Automotive Computer Controller Systems”, 2001,
ISBN 0-7506-5089-3,

8.      William B. Ribbens: „Understanding Automotive Electronics”, 1998,
ISBN 0-7506-7008-8

9.      Dominique Paret: „Multiplexed Networks for Embedded Systems” , Wiley, 2007,
ISBN 978-0-470-03416-3

10.  Bosch: „Automotive Handbuch”, Robert Bosch GmbH, 2007,
ISBN 978-0-7680-1953-7

11.  Bosch: „Sensoren im Kraftfahrzeug”, Robert Bosch GmbH, 2001
ISBN 3-7782-2031-4

12.  Tietze, Schenk: „Analóg és digitális áramkörök”, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1990 ISBN 963-10-0438-4

 

         
Term: Msc