BSC - Járműgyártás Tematika

Tantárgy neve: Járműmotorok és erőátviteli rendszerek
Tantárgy kód: KORHM406
Tantárgytematika:

Tantárgy címe:

Járműmotorok és erőátviteli rendszerek

Angol címe:

Vehicle engines and transmission systems

Rövid címe:

Jm.mot. és erőátv. rendsz.

Osztályzat:

Vizsgajegy

Kredit:

6

Előadás óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

3 / 16

Gyakorlat óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

1 / 6

Labor óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

1 / 6

Kód:

KORHM406

Felelős tamszék:

Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék

 

Közreműködő tamszék(ek):

Gépjárművek és Járműgyártás

Tantárgyfelelős oktató:

Dr. Gausz Tamás egyetemi docens

Kötelező előkövetelmény: -

Ajánlott előkövetelmény: -

A tantárgy feladata:

Belsőégésű járműmotorok és jármű erőátviteli rendszerek tervezési szempontú folyamatelemzése és szintézise. Hő- és áramlástani, rendszerműködési, dinamikai számítások, többcélú optimalizálás az energia takarékosság és a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével.

A tantárgy leírása:

Belsőégésű motorok fő működésfolyamatainak és segédberendezéseinek tervezési szempontú mechanikai, hő- és áramlástani , energetikai elemzése, méretezése és konstrukciós szintézise. Belsőégésű járműmotorok hőerőgépek termikus-áramlástani folyamatainak és körfolyamataik elemzése. Járművekben alkalmazott gázturbinás hajtóművek. Járműmotorok indítása (Jendrassik indítás), a működési folyamat irányítása. Gázok és folyadékok áramlási és lengési folyamatai járműmotorokban és kiegészítő rendszereikben. Nem egyensúlyi folyamatok. Jellegzetes hatásfokok. Hőtranszport folyamatok járműmotorokban. A járművek áramlástani berendezéseiben lezajló folyamatok numerikus modellezésének lehetőségei. Alacsony fogyasztású motorok. A káros­anyag kibocsátás minimalizálása.

Az égési folyamat vezérlése, a beavatkozás lehetőségei, keverékképzés és regulálás. A motor üzemének stabilitása. Mechanikus-, hidraulikus- és villamos hajtásrendszerek működési folyamatai, méretezése, és együttműködése a járműmotorral, instacionárius folyamatok. Speciális hajtásrendszerek: hibrid hajtásrendszerek felépítése, működése, energetikai analízise és alkalmazása. Elektronikusan irányított intelligens hajtásrendszerek. Torziós lengések a motorban és a csatolt hajtásrendszerben. Rezgések csillapítása passzív és aktív elemekkel.

GyakorlatAz elméleti tananyagrész elsajátításához szükséges számpéldák megoldása és gyakorlása.

Labor, gyakorlatDugattyús motorok és gázturbinák termikus-, áramlástani- és mechanikai folyamatainak próbapadi vizsgálata.

Egyéni hallgatói feladatok:

Hajtásrendszer részegység tervezési feladat.

Az osztályzat kialakítás módja, vizsgakövetelmények:

2 eredményes félévközi zárthelyi, és a tervezési feladat, valamint a mérési jegyzőkönyvek beadása az aláírás feltétele. Félév végén írásbeli vizsga.

Irodalom, segédlet:

1.      Benedek Z., Hadházi D., Kiss E.né., Konecsny F., Pásztor E., Perjési I., Sánta I., Steiger I., Műszaki hő- és áramlástan I/1, I/2, II. Műegyetemi kiadó. J 7-724, J 7-724/a.

2.      Gausz T., Kisdeák L., Kiss E.né., Konecsny F., Pásztor E., Perjési I., Sánta I., Steiger I., Műszaki hő- és áramlástan példatár Műegyetemi kiadó J 7-1014.

3.      Sánta I. :Hőtan példatár kiegészítés Tanszéki kiadvány. 2004.

4.      Dezsényi Gy., Emőd I., Finichiu L.: Belsőégésű motorok. Tankönyvkiadó, Bp. 1998.

5.      Zobory I.: Hidrodinamikus erőátvitel. Tanszéki segédlet, BME VJT, Bp. 2004.

6.      Szabó A.: Villamos erőátvitel. Tanszéki segédlet, BME VJT, Bp. 2005.

         
Term: Msc