BSC - Járműgyártás Tematika

Tantárgy neve: Teljesítménylézerek, lézertechnológiák
Tantárgy kód: BMEKOGT8615
Tantárgytematika:

Tantárgy címe:    Teljesítménylézerek, lézertechnológiák 

Angol címe: High power lasers and technologies 

Rövid cím: Teljesítménylézerek

Számonkérés: f

Kreditérték: 2

Előadás óra/hét: 2

Gyakorlat óra/hét: 0

Labor óra/hét: 0

Kód: BMEKOGT8615

Tantárgyfelelős tanszék: Gépjárművek és járműgyártás Tanszék

Tantárgyfelelős oktató: Dr. Markovits Tamás

Kötelező előkövetelmény:

Ajánlott előkövetelmény:

A tantárgy feladata:

Korszerű ismeretek megszerzése a lézeres eljárásokról.

A tantárgy leírása:

 • A lézerek működési alapjai.
 • A lézersugár főbb jellemzői, sugárvezetés, sugárformálás módszerei.
 • Az anyag és a lézersugár kölcsönhatása.
 • Teljesítménylézerek szerkezeti felépítése, a stabil működés feltételei.
 • A teljesítmény és a módus szerkezet mérése.
 • Az anyagmegmunkálások lehetőségei.
 • A lézeres vágás technológiája.
 • A lézeres hegesztés technológiája.
 • A lézeres fúrás technológiája.
 • A lézeres felületkezelések rendszerei, technológiája (hőkezelés, bevonás,átolvasztás, ötvözés, ráolvasztás).
 • A lézeres feliratozás.
 • A lézeres felületszilárdítás.
 • Lézerek adaptív szabályozása.
 • A lézeres megmunkáló rendszerek kialakítása.
 • A lézerek integrálása a termelésbe, gyors prototípus készítés.
 • Lézerek biztonságtechnikája.

Laboratóriumi mérések: -

Egyéni hallgatói feladatok:

- 

Az osztályzat kialakítás módja, vizsgakövetelmények:

A félév során egy zárthelyi dolgozatot kell írni, amelyet egy alkalommal lehet pótolni.

 

Irodalom, segédlet: -