BSC - Járműgyártás Tematika

Tantárgy neve: Minőségügy I.
Tantárgy kód: KOGJ4340
Tantárgytematika:

Tantárgy címe:

Minőségügy I.

Angol címe:

 Quality Management I.

Rövid címe:

Min.ügy.I.

Osztályzat:

Félévközi jegy

Kredit:

4

Előadás óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

4 / 14

Gyakorlat óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

0 / 0

Labor óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

0 / 0

Kód:

KOGJ4340

Felelős tanszék:

Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék

Tantárgyfelelős oktató:

Dr. Stukovszky Zsolt, tudományos munkatárs

Kötelező előkövetelmény: -

Ajánlott előkövetelmény: -

A tantárgy feladata:

 

A járműiparban alkalmazott minőségbiztosítási rendszerek, módszerek, eszközök, eljárások megismertetése. A minőségbiztosítási rendszerek fejlesztési követelményei, módszerei, a minőségügyi rendszerek működtetésének követelményei, azok betartása, ellenőrzése, illetve dokumentálása, a folyamatos fejlesztés elve.

A tantárgy leírása:

A minőségügy alapjai és fejlődése. A minőségügyi rendszerek fejlődése és sajátosságai a nagy gazdasági régiókban: A minőségügy meghatározó személyiségei (a minőségguruk). A minőségi díjak és szerepük, ill. hatásuk. A Minőségi szabványok és szabványrendszerek. Minőségügyi rendszerek a járműiparban.  Az Európai Unió minőségpolitikája. A nemzeti minőségpolitika. A vevők, mint a minőség kikényszerítői. A minőségügy jogi keretei. A minőséggel kapcsolatos fogalmak. Minőségi szintek (megfelelési szintek). A minőség megvalósításának fejlődése. A minőség ellenőrzése. Minőségszabályozás. Minőségbiztosítás. Minőségügyi rendszer. Minőség és verseny a világpiacon. Mibe kerül a minőség? Minőségköltség csökkentés - hibaköltségek csökkentése. Minőségjavítás–termelékenység. Minőségügy: optimalizálás vagy áttörés? Bővített minőségértelmezés. A megbízhatóság. A minőségkövetelmények mérése. Fontosabb minőségügyi folyamatok és sajátosságaik A folyamatok kimenet szerinti csoportosítása. A folyamatok általános szabályozási eszközei.

A minőség létrehozásának szervezeti és irányítási keretei. A vezetés szerepe, feladatai, vezetési alapelvek. Stratégiai menedzsment. Szervezeti struktúra. Erőforrás–menedzsment. A minőségfejlesztés eszközei. Minőségügyi rendszerek a járműiparban. Vevőorientált minőségügyi rendszerek és az ember. A japán vállalati körű minőségszabályozás (CWQC). Az ISO 9000-2000-es szabványcsalád. Bevezetése, minőségügyi kézikönyv. A teljes körű minőségirányítás (TQM). QS 9000 az autóipari beszállítók követelményrendszere. VDA 6.1 minőségbiztosítási rendszer a Német Autóipari Szövetség követelményrendszere. A minőségügyi rendszerek összehasonlítása: ISO 9000 és a TQM. ISO 9000, a QS 9000 és a VDA 6.1. Tervezési és fejlesztési tevékenység minőségbiztosítása. Minőségszempontú fejlesztés. A vevői igények felmérése és költségszempontú számszerűsítése. A vevői igények megjelenítése a fejlesztésben. Termékjellemzők optimalizálása. Hibalehetőség és hatáselemzés (FMEA).

Választható tantárgy a kar valamennyi hallgatója számára.

Egyéni hallgatói feladatok:

 -

Az osztályzat kialakítás módja, vizsgakövetelmények:

 

A félév során két zárthelyi dolgozatot kell írni, amelyek pótlására külön-külön egy-egy alkalommal van lehetőség. A vizsga eredménye a két Zh. jegyeinek átlaga felfelé kerekítve.

Irodalom, segédlet:

1.                  Koczor Z.(szerk.): Minőségirányítási rendszerek fejlesztése; TÜV Rheinland Akadémia, Bp. 2001.